img2111018179

imginfo@mountzoura.gr

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

H επιχείρηση με την επωνυμία «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» με έδρα το Νέο Ψυχικό, επί της οδού Υψηλάντου 3, ΤΚ 15451, (εφεξής ως «Επιχείρηση»), δημιούργησε και διαχειρίζεται την ιστοσελίδα https://mountzoura.gr/ (εφεξής «ΜΟΥΝTΖΟΥΡΑ»).

 

Η ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΑ, διέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης, οι οποίοι ισχύουν ως έχουν, χωρίς τη δυνατότητα τροποποίησής τους από τους χρήστες. Η είσοδος στη ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΑ και η χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης. Επομένως, όσοι χρήστες διαφωνούν με τους παρόντες Όρους Χρήσης, παρακαλούνται να μη χρησιμοποιούν τη ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΑ.

 

1. Διανοητική Ιδιοκτησία

 

Όλο το περιεχόμενο της ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΑΣ, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών, των υπηρεσιών των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κλπ. αποτελεί την πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης και προστατεύεται από την ελληνική και ενωσιακή νομοθεσία  περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας καθώς και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις. Ομοίως, η επωνυμία, οι εικόνες, τα λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που εμφανίζονται και παραπέμπουν στη ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΑ, χρησιμοποιώντας το εμπορικό σήμα ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της Επιχείρησή μας και προστατεύονται από τη σχετική νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή και έκθεσή τους στην παρούσα ιστοσελίδα, δε συνεπάγεται σε καμία περίπτωση τη μεταβίβαση, την εκχώρηση άδειας ή  τη χορήγηση του δικαιώματος για τη χρήση τους.

 

2. Υποχρεώσεις Χρηστών

 

Ως χρήστες της ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΑΣ, υποχρεούστε να σέβεστε τους παρόντες Όρους Χρήσης καθώς και τα χρηστά ήθη και όλους τους κανόνες που προβλέπονται από την ελληνική, ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία. Σε περίπτωση παραβίασης των κατωτέρω υποχρεώσεων  οι χρήστες υποχρεούνται να μας αποζημιώσουν  για κάθε τυχόν ζημία της από την παραβίαση αυτή.  Ειδικότερα, οι χρήστες της ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΑΣ υποχρεούστε:

 

  • Να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενό της με τέτοιο τρόπο ώστε να  μην παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων (ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα), να μην προσβάλλεται η προσωπικότητα ούτε να παραβιάζεται η ιδιωτικότητά τους και σε κάθε περίπτωση να μην είναι  αντίθετη με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη,
     
  • Να μην παραπλανήσετε οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας και να μην καταστρέψετε με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη της ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΑΣ.
     
  • Να μην εγκαταστήσετε, προωθήσετε ή/και διαθέσετε περιεχόμενο που περιέχει ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ώστε να εμποδίζεται η χρήση  της ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΑΣ από άλλους χρήστες. 

 

3. Εγγραφή στο Newsletter

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τα νέα, τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες της ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΑΣ μπορείτε να εγγραφείτε στο Newsletter αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία σας και επιλέξετε υποχρεωτικά το σχετικό checkbox της συγκατάθεσης και αποδοχής των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

 

4. Φόρμα Επικοινωνίας

 

Σε περίπτωση που θα σας ενδιέφερε να μας εμπιστευτείτε τα παιδιά σας στο νέο χώρο δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά προσχολικής & σχολικής ηλικίας  που σκεφτόμαστε να δημιουργήσουμε στο Νέο Ψυχικό και συμπληρώσετε τη  φόρμα «Υποστηρίζω την ιδέα» αφού συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία και επιλέξετε υποχρεωτικά το σχετικό checkbox της αποδοχής των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

5. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά την επίσκεψή σας στη ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΑ σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), ο Ν. 4624/2019 καθώς και με τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Απορρήτου, η οποία έχει αναρτηθεί στη ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΑ.

 

6. Πολιτική Cookies

 

Κατά την περιήγησή σας στη ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΑ ενδέχεται να συλλέγονται ορισμένες  απαραίτητες πληροφορίες που σχετίζονται με την επισκεψιμότητά της όπως είναι η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (διεύθυνση IP) και το είδος περιηγητή (browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης κλπ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies στη ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΑ, μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Cookies.

 

7. Αποποίηση Ευθύνης - Επίλυση Διαφορών

 

Λαμβάνουμε τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε η ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΑ να αποτελεί ένα ασφαλές περιβάλλον περιήγησης για εσάς, παρέχοντάς σας έγκυρη, αξιόπιστη και επίκαιρη πληροφόρηση. Ωστόσο, ως χρήστες παραμένετε πλήρως υπεύθυνοι για την αξιολόγηση της ορθότητας του περιεχομένου που βρίσκεται στη ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΑ, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για πληροφορίες παρέχονται από εμάς ως Επιχείρηση ή από κάποιον τρίτο. Ως εκ τούτου, δε δεσμευόμαστε και δε φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν κίνδυνο ή ζημία  (θετική/αποθετική) που ενδεχομένως υποστείτε από τη χρήση του περιεχομένου της ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΑΣ.

 

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση που ανακύψει κάποια διαφορά με χρήστη της ΜΟΥΝΤΟΥΡΑΣ, η Επιχείρηση θα επιδιώξει να συνδιαλλαγεί με τον χρήστη ώστε να την επιλύσει φιλικά. Ωστόσο, σε περίπτωση δικαστικής επίλυσης των διαφορών, αρμόδια ορίζοντα τα  καθ' ύλη δικαστήρια της Αθήνας.

 

8.Αλλαγές στη ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΑ 

 

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς και ανά πάσα στιγμή τους παρόντες Όρους Χρήσης, στο πλαίσιο της  συμμόρφωσής της με τη νομοθεσία, της αναβάθμισης των λειτουργιών της και βελτιστοποίησης των υπηρεσιών της. Όλες οι αλλαγές, τροποποιήσεις και οι επικαιροποιημένες εκδόσεις, θα αναρτώνται άμεσα στη ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΑ.

 

Newsletter

Νέα online παιχνίδια, DIY δραστηριότητες για το σπίτι & αρθρογραφία για τις μητέρες.

Τώρα μπορείς να ενημερώνεσαι πρώτος για τα τελευταία νέα της ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΑΣ.

img